دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

جزئیات خبر

جستجو

استقرار پایگاه سیار اهداء خون به مناسبت روز سلامت مردان

به مناسبت روز سلامت مردان و با توجه به اینکه اهدای خون در سلامتی بسیاری از اعضای جامعه نقش بسزایی دارد. به همین منظور خانه سلامت با هدف ارتقاء سلامت فردی اهالی محله و نیز کمک به افراد نیازمند به خون و فراورده های خونی اقدام به برگزاری پایگاه سیار اهدای خون در سرای محله نمود . اهدا خون در زندگی کمک به همنوع است که شاید فرد اهدا کننده هرگز او را نبیند و نشناسند و این بالاترین مرتبه ایثار و از خودگذشتگی است که فردی خون بدن خویش که مایه حیات و بقاء وی است را بدون هیچ گونه چشم داشتی به همنوع خود هدیه کند که مفهوم واقعی اهداء را همراه خواهد داشت .
.
هدف از برگزاری:
ارتقاء سلامت فردی و سلامت معنوی در کمک به همنوع خود

واژگان کلیدی: اهداء خون – پایگاه سیار

آخرین اخبار