دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

جزئیات خبر

جستجو

جمع آوری و ثبت آثار فیزیکی جشنواره مشکات

اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی از جمع آوری و ثبت آثار جشنواره مشکات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ، سیاوشی با اعلام خبر فوق اظهار داشت : به همت اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 1 آثار فیزیکی در 11 موضوع مختلف که از جمله آنها : صرفه جویی در مصرف آب و انرژی ، کاهش آلودگی ، شهر ایمن و ... می باشد جمع آوری و ثبت گردید.

آخرین اخبار