دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

جزئیات خبر

جستجو

بازدید آموزشی – تفریحی دانش آموزان از مجموعه گنبد مینا

اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی از بازدید دانش آموزان از مجموعه گنبد مینا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ، سیاوشی با اعلام خبر فوق اظهار داشت : اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی در راستای اجرای طرح تور شهر در دست بچه ها دانش آموزان مدرسه دخترانه هیات امنایی شهید سلیمانی را به بازدید مجموعه گنبد مینا بردند. این مجموعه در راستای آشنایی با مفاهیم علوم ستاره شناسی به صورت عینی فعالیت دارد.

آخرین اخبار