دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

جزئیات خبر

جستجو

کارگاه طب سنتی – ایرانی توسط اعضای کانون پزشکان سرکار خانم دکتر فتعلی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک ، خانه سلامت شهرک شهید محلاتی و قائم اقدام به برگزاری کارگاه طب سنتی – ایرانی نمود . بنیاد اساسی پزشکی سنتی ایران است. پزشکان قدیم با ممارست و تبحری که در شناختن مزاج‌ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را، از( موی سر تا ناخن پا ( در هر یک از بیماری‌ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان کلیه بیماری‌ها را، توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در دنیای امروز با انبوهی از اطلاعات درباره سلامتی برخورد می کنیم که هر کدام از منظری خاص به آن نگاه می کنند . طب سنتی ایران یکی از مکاتب طبی است که با قدمتی هزاران ساله حاوی نکات ارزشمند و کاربردی بسیاری درباره حفظ سلامتی یا ( حفظ الصحه ) می باشد . شاید در ابتدا اینطور به نظر آید که دیدگاه دانش امروز درباره موضوعات مرتبط با سلامتی بسیار متفاوت از دانش نیاکان ما باشد ، اما با کمی دقت در می یابیم که در بسیاری موارد این دو با هم مرتبط بوده و یا مکمل یکدیگر می باشد
هدف از برگزاری:
با توجه به اینکه در سالهای اخیر بکارگیری طب مکمل و سنتی در کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته رو به افزایش است هدف از اجرای این برنامه آموزش ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه خواص گیاهان دارویی؛ ارتقای سطح آگاهی عمومی پیرامون مصرف صحیح گیاهان دارویی؛ فرهنگ سازی، ترویج و بکارگیری آموزه های طب سنتی؛ معرفی فرآورده های مکمل و طبیعی و .......... می باشد ..
واژگان کلیدی: طب سنتی – طب ایرانی

آخرین اخبار