شنبه, 24 آذر,1397
Menu

تاریخچه سرای محله

تاریخچه سرای محله شهرک محلاتی و قائم

سرای محله شهرک محلاتی و قائم در خرداد ماه 1391 به مکان فعلی به آدرس ابتدای شهرک محلاتی، خ شهدای گمنام، روبروی حوزه بانو امین، جنب مسجد امام خمینی منتقل شد. قبل از آن در یک کانکس نزدیکی تره بار محلاتی مستقر بود که از امکانات مطلوبی برخوردار نبود. مکان فعلی اجاره ای است  اما در شهرک قائم فضای مناسبی در حال ساخت میباشد.