دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

اهداف و وظایف سرای محله

اهداف و وظایف سراي محله

با توجه به نقش و وظایف شهرداری محترم تهران در زمینه گسترش و حضور فعال شهروندان در عرصه های گوناگون و اجرای سیاست محله محوری و تحقق بخشیدن به ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی دستور العمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران  تصویب و ابلاغ گردید.

اهداف راه اندازی سرای محلات

  • فزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق بکارگیری توانمندی های  و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات.
  • ایجاد رکن  اجرائی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری
  • افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلی
  • تطابق هر چه بیشتر برنامه ها ، تصمیمات و فعالیت ها با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم
  • تلاش جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای
  • تقویت وافزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی