دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

خانه خانواده و سبک زندگی

مدیرخانه

زهرا خادمی
 

زهرا خادمی

تحصیلات : کاردانی مدیریت شهری


مدیر خانه

نشانی

ابتدای شهرک محلاتی، خ شهدای گمنام، روبروی حوزه بانو امین، جنب مسجد امام خمینی، سرای محله شهرک محلاتی و قائم

تلفن

22195088 و 22195089

پیامک

30006080310068

پست الکترونیک

f_rezvannia@yahoo.com

انتقادات پیشنهادات

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما