جمعه, 23 آذر,1397
Menu

بانک اطلاعات

ناحيه 10كه درشمال شرقي منطقه يك واقع شده است ازشمال به   ارتفاعات ،ازجنوب به   بزرگراه ارتش    ،ازشرق به سوهانک   وازغرب به شهرك نفت محدودمي شود.مساحت كلي ناحيه252.9هكتار   است.دارای 8904خانوار می باشد.

ناحیه دارای یک محله بانام محله  محلاتی وقائم می باشدو دارای جمعیتی درحدود35000نفرمی باشدکه اکثریت آن را خانواده های شهداایثارگران وجانبازان تشکیل می دهند.

ساختمان شهرداری ناحیه واقع درآدرس:شهرک محلاتی بلوارشاهد-میدان بسیج -بلواربسیج شرقی -ساختمان شهرداری ناحیه 10می باشد.

شماره تماس:22195400

شماره فکس:22195433

1-مراکزفرهنگی ومذهبی

1-1مساجد:ناحیه دارای 9 مسجدمی باشدکه مساجدذیل ازمرکزیت بیشتری برخوردارمی باشد:

-مسجدولیعصر(عج)واقع درشهرک شهیدمحلاتی-خ توحید

-مسجدامام علی واقع درشهرک شهیدمحلاتی-فاز3

- مسجدامام حسن مجتبی واقع درشهرک شهیدمحلاتی-میدان  فاطمه الزهرا

-مسجدجامع قائم  واقع درشهرک قائم خ اصلی

1-2-سرای محله محلاتی: واقع درشهرک محلاتی بلواربسیج شرقی-خ ایثار-طبقه پایین مسجدامام خمینی.

1-3-دارالقرآن قرآن پژوهان واقعدر:شهرك محلاتي- خ ايثار-روبروي مسجدامام خميني

. 2-مراکزخرید:14مرکزخریددرناحیه موجودمی باشد که مهمترین آنهاعبارتنداز:

-بازارروزایثارواقع درشهرک شهیدمحلاتی-جنب میدان صاحب الزمان

-تره بارکوهستان،شهرک قائم-بالاترازمیدان نیایش.

-پاساژنخل واقع درشهرک شهیدمحلاتی-خ مروارید

-پاساژمرواریدواقع درشهرک شهیدمحلاتی-خ مروارید

3-مراکزدرمانی:

-درمانگاه الزهرا:شهرک شهیدمحلاتی-خ فتح

-درمانگاه قائم:شهرک قائم-خ اصلی قائم بالاترازمیدان گلها

4-جایگاه سوخت

-پمپ بنزین شهیدمحلاتی واقع درشهرک محلاتی خ همت

5- کتابخانه

-کتابخانه ارشاد:کتابخانه شهیدمحلاتی واقع درشهرک محلاتی خ اصلی فتح جنب بلوک ده

5-مراکزورزشی

-مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدمحلاتی :شهرک محلاتی-خ فتح

- مجموعه ورزشی الزهرا:شهرک محلاتی –ضلع غربی  میدان صاحب الزمان

-کانون فرهنگی ورزشی بسیج امیرالمومنین:شهرک محلاتی –ضلع غربی میدان اول محلاتی-خ مروارید

-استخرسونای ابریشم: شهرک قائم-میدان اول قائم- طبقه زیرین پاساژابریشم

-ورزشگاه قائم:شهرک قائم- میدان نیایش

6-ادارات وبانکها

-بانك انصار:شهرك محلاتي-ميدان بسيج -خ توحيد

-بانك مهر:شهرك محلاتي-بلوارشاهد-داخل پاسا‍ژزيتون

-بانك اقتصادنوين:شهرك محلاتي بلوارشاهد-ميدان صاحب الزمان داخل تره بارايثار

-تصفیه خانه آب شهرک محلاتی-خ نخل

-دفترتعاونی مسکن شهرک قائم-خ بوستان شمالی

-مدیریت شهرک شهیدمحلاتی-شهرک محلاتی –بلوارشاهد-میدان صاحب الزمان -خ جهاد

-پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین:شهرک محلاتی—نبش میدان توحید-خ توحید

-مرکزمخابرات شهیدمحلاتی-بلوار شاهد-خ توحید

7-بوستانها:

این ناحیه دارای 35بوستان می باشد.