جمعه, 23 آذر,1397
Menu

محدوده جغرافیایی

محدوده جغرافیایی

                  شهرک شهید محلاتی 
                            ناحیه: ناحیهء10

 محدوده 
 محدوده 
محدوده از شمال
ارتفاعات قائم و ارتفاعات محلاتی
محدوده از جنوب
 اتوبان ارتش
 محدوده از شرق
 بلوار قائم (عج)
 محدوده از غرب
 خیابان وزارت امور خارجه - خیابان نخل شرقی
 مساحت
 1.909455