دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

درباره محله شهرك شهيد محلاتي

محله شهرك شهيد محلاتي در سال 1372 در محدوده شميرانات بوجود آمده كه از سمت شمال به ارتفاعات قائم، از جنوب به اتوبان ارتش، از سمت شرق به بلوار قائم (عج) و از سمت غرب به خيابان وزارت امور خارجه و خيابان نخل شرقي منتهي مي شود.

نقشه کاوشگر محله

بانک اطلاعات محله

آلبوم تصاویر

 • 6319

  تعداد خانوار

 • 26307

  جمعیت کل

 • 13514

  جمعیت مرد

 • 12793

  جمعیت زن

 • 24691

  جمعیت با سواد

 • 311

  جمعیت بی سواد